Nasza idea

Zbieramy zespół osób, ekspertów w swoich wąskich dziedzinach, mających nutę chęci i umiejętność do przekazywania własnych doświadczeń, wiedzy i energii do zmian i pozytywnego inspirowania kolejnych pokoleń. Zapraszamy do współpracy ekspertów z pokrewnych branż.

Mariusz CZARNECKI

Pomysłodawca i twórca Akademii

Socjolog, informatyk, publicysta, przedsiębiorca, od 13 lat biegły sądowy z zakresu Informatyki Śledczej, białego wywiadu, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa, szkoleniowiec, zdobywca wielu nagród i wyróżnień, laureat ogólnopolskiego konkursu (2001) ”e-przyszłość” pod patronatem Ministra Gospodarki.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych. Od blisko 15 lat uczestniczę w budowaniu nowych trendów zawodowych i biznesowych. Każdy z Nas ma szansę na rozwój i zmianę pod jednym warunkiem, że tego chce i do tego dąży.

Andrzej PAWLIKOWSKI

generał brygady

Absolwent Politechniki Krakowskiej i Akademii Obrony Narodowej  w Rembertowie.

Ekspert związany z bezpieczeństwem i ochroną z wieloletnim stażem pracy w jednostkach specjalnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prezesowi Rady Ministrów. Dwukrotny były Szef Biura Ochrony Rządu odpowiedzialny za bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie.

Pomysłodawca i twórca nowej służby ochronnej od 1 lutego 2018 roku – Służba Ochrony Państwa

Wieloletni funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu a także Centralnego Biura Antykorupcyjnego

W latach 1997 - 2001 szef ochrony bezpośredniej Ministra Spraw Zagranicznych RP
 i równocześnie w 1999 Przewodniczącego OBWE.

W latach 2002 - 2005 przedstawiciel RP na posiedzeniach Grupy Roboczej ds. Współpracy Policyjnej przy Radzie Unii Europejskiej oraz Grupy Roboczej ds. Zwalczania Terroryzmu przy OBWE. 

W latach 2004 - 2005 Szef Wydziału Organizacji i Współpracy Międzynarodowej BOR. 

Uczestniczył w pracach szeregu zespołów międzyresortowych dot. problematyki bezpieczeństwa państwa m.in. w latach 2006 - 2007 oraz 2015 – 2017 był stałym członkiem Międzyresortowego Zespołu ds. Zwalczania Terroryzmu oraz w latach 2002 - 2007 oraz 2015 – 2017 Polsko -Amerykańskiej Grupy ds. Zwalczania Terroryzmu.

Uczestnik szeregu szkoleń i kursów związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem (zagrożeniami, profilaktyką, najnowszymi i najefektywniejszymi praktykami).

Uczestnik i współorganizator konferencji i seminariów organizowanych w Polsce i za granicą dotyczących: zagrożenia zamachami terrorystycznymi, działania prewencyjne, zagrożenia bombowe, analiza profili zamachowców samobójców, analiza psychologiczna zamachowców, prowadzenie akcji ratowniczych po przeprowadzonych zamachach terrorystycznych.

Od 10 stycznia 2009 do 10 października 2010 Szef pionu szkolenia w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Od 2013 do 2015 współtwórca oraz wiceprezes zarządu BINASE, polskiej prywatnej firmy łączącej funkcję elitarnego think tanku z usługami doradztwa strategicznego w zakresie wywiadu konkurencyjnego i bezpieczeństwa biznesu. 

W 2015 doradca Prezydenta RP ds. bezpieczeństwa.

Od lutego 2018 do chwili obecnej Profesor Uczelni w Instytucie Studiów Strategicznych na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej.

Krzysztof OSAK

Ekspert i licencjonowany agent na rynku nieruchomości z kilkunastoletnim doświadczeniem. Były zachodniopomorski koordynator wojewódzki  pionu PG ds. CITES. Uczestnik szeregu szkoleń m.in. organizowanych przez rząd USA z udziałem Agentów FBI. Absolwent  AHE w Łodzi - studia magisterskie i studiów podyplomowych ZUT w Szczecinie.

Mirosław Szczerba

Były rzecznik i doradca medialny Prezydenta RP. Specjalista (praktyk) w zakresie OSINT i służb specjalnych.  

Pozostałe informacje